Get Adobe Flash player

grzegorz cydzikCzłowiek, który przyczynił się do zachowania pamięci o polskich ułanach jak mało kto. Autor książki „Ułani, ułani”, która dla miłośników kawalerii i dziejów polskiego wojska II RP jest pozycją obowiązkową. Niewiele jednak osób wie, że została ona napisana w Słupsku, bo przez lata mieszkał jej autor.

Grzegorz Cydzik urodził 12 marca 1909 roku w Wilnie. Gdy był w pierwszej klasie gimnazjum zmarli oboje jego rodzice. To tragiczne wydarzenie przypieczętowało jego żołnierski los, bo jego rodzice przekazali w testamencie, że wszyscy chłopcy mają być oficerami, więc cała trójka realizowała to polecenie.

jan ziejaUrodził się w 1897 roku we wsi Osse w powiecie opoczyńskim. W 1915 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie w 1919 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które przerwał ze względu na wojnę polsko-bolszewicką, w której służył jako kapelan. Studia kontynuował w Warszawie i Rzymie. Wstąpił do zakonu kapucynów. W 1929 r. przeniósł się na Polesie, do diecezji pińskiej i został jej proboszczem. Był organizatorem i dyrektorem Akcji Katolickiej i „Caritasu”. Od 1932 studiował judaistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1934 roku na Polesiu założył bractwo Nauki Chrześcijańskiej.

jan giriatowiczUrodził się 18 lipca 1938 r. w Smelach k. Widzów (województwo wileńskie, ob. Białoruś) w wielodzietnej, patriotycznej rodzinie na kresach Rzeczypospolitej. Rodzinne strony opuścił wraz z bliskimi w ramach repatriacji w 1946 r., osiedlił się w Barkowie („Ziemie Odzyskane” – pow. człuchowski). W 1958 r. ukończył wewnętrzną maturę w Niższym Seminarium Duchownym w Słupsku, a następnie zewnętrzny egzamin dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym. Naukę kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu koło Świebodzina, w czasie której odbył dwuletnią służbę wojskową jako artylerzysta.

bronislaw kostkowskiBłogosławiony alumn. Urodził się 11 marca 1915 r. w Słupsku, w kamienicy przy obecnej ul. Wileńskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przeniósł się z rodziną do Bydgoszczy, gdzie uczęszczał najpierw do Publicznej Szkoły Powszechnej, a następnie w 1926 r. wstąpił do Męskiego Państwowego Gimnazjum Humanistycznego. W 1936 r., po maturze, rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

rekopis elzbieta golonka

Elżbieta Majchrzak-Golonka - urodziła się 19 listopada 1930 roku w Rawie Mazowieckiej. Podczas II wojny światowej jej rodzinne miasto zostało zbombardowane. Rodzina pani Elżbiety straciła cały swój dobytek (sklep i mieszkanie), a rodzice zostali bezpodstawnie aresztowani. W tych okolicznościach dwie młodsze siostry znalazły się pod jej opieką. Po zwolnieniu rodziców z aresztu ojciec pani Elżbiety zaczął szukać nowego domu dla swojej rodziny. Do Słupska trafił przez przypadek w 1945 roku. To tutaj zepsuł się pociąg, którym podróżował. Znalazł w mieście wolne mieszkanie i ściągnął rodzinę.

rekopis maria zaborowskaUrodziła się 19 lutego 1902 roku w Warszawie. Po zdaniu matury podjęła pracę w Dowództwie Sztabu Generalnego. Całą okupację spędziła w stolicy. Po powstaniu warszawskim razem z córką Wandą została osadzona w obozie przejściowym w Pruszkowie. Jej mąż Jerzy został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym zginął w 1945 roku. Po wojnie wraz z córką przeniosły się do Zawiercia, a następnie 10 października 1945 dotarły do Słupska.

henryk kaminskiUrodził się 22 maja 1926 r. w Szańcu. Do Słupska przyjechał w sierpniu 1945 roku. Był jednym z głównych aktorów w przedstawieniu pt. „Miłość Matki”, wystawionym w słupskim teatrze w 1946 roku. Z zawodu był ekonomistą. Przez wiele lat pracował w zawodzie księgowego. Po przejściu na emeryturę został członkiem Koła Pierwszych Słupszczan oraz zaangażował się w działalność Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 14 lutego 2013 r.

 

 

 

 

rekopis leonia strzelczyk

Urodziła się 28 sierpnia 1906 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodziła z rodziny inteligenckiej i podobnie jak rodzice została nauczycielem. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. We wrześniu 1939 roku wzięła udział w obronie stolicy. Podczas II wojny światowej udzielała się w służbach zaopatrzeniowych, pomagając w dostarczaniu żywności dla żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu.

rekopis franciszek bystrzynskiFranciszek Ksawery Bystrzyński urodził się 30 listopada 1891 roku w Rogowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę krawiectwa w Bydgoszczy i w 1921 roku zdał egzamin mistrzowski. Większość swojego życia poświęcił walce za ojczyznę.

Danuta Krystyna Kardasz

Danuta Krystyna Kardasz urodziła się 31 października 1924 r. w Janowcu Wielkopolskim. Razem z siostrą i rodzicami mieszkała tam do 5.12.1939 r. kiedy decyzją władz okupacyjnych zostali przesiedleni do Generalnej Guberni – miejscowości Końskie.

Zbigniew Brodzki Zbigniew Brodzki urodził się w Wilnie w 1934 roku. Ochrzczony w słynnej Ostrej Bramie, przeżył w Wilnie lata do zakończenia wojny w 1945 roku. W wyniku zmiany granic, rodzina Brodzkich zmuszona była do repatriacji na tereny Polski. Przez rok mieszkali w Białymstoku.

Czesława Bubnowska Czesława Bubnowska urodziła się 23 grudnia 1928 roku. Lata dzieciństwa i wczesnej młodości spędziła w Adamowiczach koło Grodna, niespełna półtora kilometra od Niemna. Z dużym sentymentem wspomina życie w tamtych okolicach – przerwane wybuchem wojny. Po 1 września 1939 roku nieopodal wsi stacjonowała Armia Krajowa.

Krystyna Wasiuszko Krystyna Wasiuszko urodziła się 26 marca 1929 roku w Warszawie. Kiedy wybuchła wojna, miała wówczas 10 lat i mieszkała na Starym Mieście w Warszawie. Dwa lata później starsze siostry wprowadziły ją świat harcerstwa, gdzie powoli wtajemniczana była w działalność sabotażową. Brała udział w kursach przygotowujących do wypatrywanego przez ludność Warszawy powstania.

Felicja Bystrzyńska Felicja Bystrzyńska urodziła się 5 października 1927 roku w Janowcu Wielkopolskim. Wychowywała się w Janowcu do czasu wybuchu wojny i przymusu wysiedlenia z rodzinnych stron. Wraz z rodzicami i siostrą trafili do miejscowości Końskie, w Generalnej Guberni gdzie w trudnych warunkach przeżyli wojenną zawieruchę. Do Słupska przybyła w 1946 r.

Jadwiga Drapińska - Trznadel Jadwiga Drapińska – Trznadel urodziła się 6 marca 1925 roku w dawnym województwie białostockim . Uciekając z terenów zajętych przez Rosjan rodzina pani Jadwigi trafiła do okupowanej przez Niemców Warszawy. Tam w ulicznej strzelaninie zginęli jej rodzice, a młodsze rodzeństwo zostało pod jej opieką – jako najstarszej z sióstr.

Klementyna Kwiatkowska Klementyna Kwiatkowska urodziła się 18.11.1923 r. w woj. białostockim. Oboje rodzice byli nauczycielami. Ojciec – Stanisław Repelowski po wojnie zajął się organizowaniem szkolnictwa we wsiach regionu Białostocczyzny.

Romuald Krasowski Romuald Krasowski pochodzi z terenów byłego woj. Nowogrodzkiego – obecnie znajdujących się za wschodnią granicą Polski. W 1942 roku pracując na utrzymanie rodziny zapoznał osoby z kręgów konspiracji i wszedł w szeregi Armii Krajowej. Przysięgę złożył w marcu 1942 roku.

Krystyna Krajewska Krystyna Krajewska – urodziła się 3 lipca 1927 roku w Warszawie przy ulicy Wolskiej. W październiku 1940 r. nawiązała kontakt z dowództwem Szarych Szeregów. Niedługo przydzielono jej pierwsze zadanie – rozpoznanie volksdeutsch’ów wychodzących ze sklepu dla Niemców.

Wincenty Sokołowski Wincenty Sokołowski urodził się 29 kwietnia 1930 na Wileńszczyźnie. Dzieciństwo spędził na wsi, na której istniały jeszcze żywe tradycje ludowe, takie jak chodzenie kolędników na Trzech Króli czy Boże Narodzenie. Rodzina pana Wincentego dzierżawiła tam ziemię do uprawy i dom mieszkalny od właściciela ziemskiego.

jerzy mojsiukUrodził się 29 listopada 1935 roku na Polesiu. Do wybuchu II wojny światowej mieszkał z rodzicami w leśniczówce w Zaprosiu, gdzie jego ojciec był leśniczym. W 1939 roku ojciec Jerzego, Władysław Mojsiuk, został zmobilizowany. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a potem trafił do niemieckiej niewoli. Nigdy więcej nie zobaczył rodziny - zginął w 1944 roku w miejscowości Dusseldorf w czasie prac na kolei.

jerzy redmerskiUrodził się 21 stycznia 1924 roku w Zarębie, koło Golubia Dobrzynia. Następnie przeniósł się z rodziną do Piotrkowa Kujawskiego, gdzie jego ojciec pracował na kolei. Tam zastała go wojna. W 1941 roku został wywieziony na teren III Rzeszy, do pracy w gospodarstwie rolnym.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu "Patriotyzm Jutra". Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Słupska

MECENAT PARTNERZY
mecenat muzeum historii polskimecenat patriotyzm jutramecenat slupsk logotyp partnerzy zespol szkol ekonomicznych slupskpartnerzy zespol szkol technicznych slupskpartnerzy gminna biblioteka publiczna kobylnicapartnerzy zespol szkol samorzadowych sycewicepartnerzy Gminny Osrodek Kultury Kolczyglowy partnerzy V LO partnerzy zespol szkol samorzadowych 2 partnerzy I LO partnerzy 4 LO partnerzy logo muzeum partnerzy indygo-inspi ok partnerzy historykon partnerzy studenckie kolo naukowe partnerzy wiarusy
partnerzy logo szarza pod krojantami2 partnerzy logo zzwp partnerzy akademickie liceumpartnerzy logo polski klub kawaleryjski
PATRONI MEDIALNI
partnerzy medialni logo radio koszalinpartnerzy medialni gp24partnerzy medialni glos pomorzapartnerzy medialni vectrapartnerzy medialni Gosc niedzielny nowe logo